Blockchain: betonový základ všech kryptoměn

Co je to Blockchain a na jakém systému funguje? Blockchain je transakční elektronický systém, který pracuje v síti počítačů svých vlastních uživatelů. Blockchain představuje jednu z novodobých technologií, díky kterým se svět zásadně mění přímo, před našima očima. Znalosti u investic jsou neocenitelné. Přečtěte si článek a zjistěte víc!

 

Blockchain, jako otec všech kryptoměn.

Blockchain vznikl spolu s Bitcoinem, jako doprovodný transakční systém, který umožňuje svým uživatelům zabezpečit a zároveň i potvrdit informace o transakcích. Systém Blockchainu je vlastně jedná velká decentralizovaná databáze, která existuje v počítačích svých uživatelů. Samozřejmostí u takovéto databáze je její zabezpečení hash heslem, které poskytuje solidní ochranu všech klíčových informací, jako jsou například, záznamy o transakcích, stavech účtů apod.

Ve výsledku tak technologie Blockchainu přináší do světa transakcí určitou anonymitu i ochranu, protože je mnohem složitější ukrást nebo napadnout databázi, která se nachází v celé síti uživatelů, než na jednom centralizovaném serveru. Systém Blockchainu je dnes natolik využívaný, že řada vývojářů a tvůrců kryptoměn si nedokáže představit své kryptoměny, bez tohoto systému. Některé univerzity již pořádají kurzy pro studenty na téma Blockchain. Zde odkaz na článek o tomto tématu.

Princip fungování

Základní princip fungování Blockchainu se skládá ze dvou hlavních, na sebe navazujících, operačních činitelů. Těmi jsou  bloky a transakce. Transakce jsou vlastně data, která se zapisují do decentralizované databáze a bloky jsou záznamy, které potvrzují vznik a průběh dané transakce. Jednoduše si představte jakoukoliv výrobní linku v továrně. Na páse se nachází určité výrobky (transakce), které postupně putují ke kontrolorovi kvality (blok). Kontrolor posoudí, zda je daný výrobek v pořádku a zapíše jeho základní parametry. Přesně tak funguje Blockchain.

Dané bloky fungují také jako kontrolní stanoviska, která potvrzují validitu daných transakcí. Tím se rozumí, jestli transakce probíhá z elektronické peněženky a má svůj elektronický podpis či zda uplynula dostatečná doba od poslední transakce. Nutno podotknout, že existuje celý seznam podmínek, které jednotlivé bloky kontrolují, a díky kterým je zamezeno průniku zfalšovaných informací do systému.

Transakce vznikají zadaným příkazem uživatele, čili vlastníka, elektronické peněženky, ale co ty bloky, kde se berou? Vždy když uslyšíte, jak se kdokoliv chystá těžit Bitcoin či jakoukoliv jinou kryptoměnu, tak se tím myslí, že použije výpočetní výkon svého hardwaru k tvorbě záznamů transakcí, tedy bloků. Těžaři, kteří poskytují svůj výpočetní výkon jsou odměňování předem definovaným množstvím mincí, a jsou tedy motivování k těžbě. Těžba = tvorba bloků. Podívejte se tady, jak se těží kryptoměny.

Výhody systému Blockchain

Základní výhody tohoto transakčního systému lze shrnout takto:

  • Z velkého množství dat je schopen dojít k jednotnému přehledu aktuálního stavu celé sítě a mincí v ní.
  • Svou decentralizací poskytuje vysokou ochranu proti změnám transakcí.
  • Blockhain poskytuje řešení konfliktních transakcí, které dokáže identifikovat a zpracovat tak, aby nedošlo například, k dvojímu zaplacení.
  • Systém je nezkorumpovatelný. Jednou potvrzená data už nelze změnit, systém je decentralizovaný a jednotlivé bloky(záznamy) nevlastní jedná entita.
  • poskytuje větší pořádek v účetnictví a značně snižuje riziko vzniku jakékoliv chyby.

 

Představuje Blockchain budoucnost?

Ano i ne. Je jisté, že takovýto systém bude jednou prolomen a jeho hodnota bude nulová. To však nezabrání vzniku jiného a lepšího systému. lze tedy říci, že Blockchain sám o sobě jednou zanikne, ale stane se základním stavebním kamenem všech budoucích systému a jeho odkaz bude žít nadále v životě svých nástupců.

Zdroje: Wikipedie, Insmart

Nové příspěvky

Zanechat komentář